Acte necesare pentru incheierea contractului de salubritate

 

PERSOANE FIZICE

- Act de identitate

- Act de proprietate/inchiriere, daca adresa de ridicare a deseurilor nu este aceeasi cu cea din actul de identitate

 

 

PERSOANE JURIDICE

- Certificat de inregistrare (CUI)

- Certificat constatator pentru sediu/punct de lucru aferent imobilului pentru care se incheie contract de ridicare a deseurilor

- Stampila societatii

- Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul, in cazul in care aceasta nu este reprezentantul legal al persoanei juridice