Acte necesare pentru incheierea contractului de salubritate

PERSOANE FIZICE

· Carte identitate / buletin de identitate

· Document proprietate / inchiriere daca nu corespunde adresa din contract cu cea din cartea/buletinul de identitate

 

PERSOANE JURIDICE

· Certificat de Inregistrare (CUI)

· Certificat constatator pentru sediu sau punct de lucru

· Stampila societate

 

Acte necesare eliberarii avizului in vederea
obtinerii autorizatiei de constructie / autorizatie desfiintare constructie

 

PERSOANE FIZICE

· Carte identitate / buletin de identitate

· Certificat urbanism

· Document proprietate

 

PERSOANE JURIDICE

· Certificat de inregistrare (CUI)

· Certificat urbanism

· Document proprietate

· Stampila societatii